29A. VOLTA A PEU A LA PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA