27 VOLTA A PEU A LA PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA